AUTORISERET STRESSBEHANDLER PETER SMIDT

Jeg har gennem 20 år hjulpet mennesker med at komme ud på den anden side af stressen. Jeg anvender bl.a. samtale og lette kropslige øvelser, som redskaber. Stressbehandlinger er altid sat sammen ud fra den enkeltes symptomer, baggrund og nuværende situation. 

I stressbehandlingsmodellen DON LARSEN har jeg konkretiseret de stadier, som stressbehandlingen strukturelt gennemløber – men husk, som sagt: ikke to forløb er ens. 

Læs mere nedenfor om symptomer på stress, min baggrund og om hvad jeg helt konkret tilbyder. Du kan også se en liste over klienters og kollegaers udtalelser om mig på siden her….

20 års erfaring

I snart 20 år har jeg hjulpet ressourcestærke mennesker ud af deres stress gennem kortere og længere stressforløb. Klik 'læs mere her' for at få et indblik i nogle helt konkrete stressforløb med tre tidligere klienter.

Læs mere her

Stresskonsulent

Gennem 2 ½ år har jeg fungeret som stresskonsulent for Danmarks Lærerforening, hvor jeg har hjulpet gymnasie-, handelsskole-, tekniskskole- og folkeskolelærere gennem deres stress i effektive forløb på typisk 8 gange.

Læs mere her

Stress konsulent

Gennem 2 ½ år har jeg fungeret som stresskonsulent for Danmarks Lærerforening, hvor jeg har hjulpet gymnasie-, handelsskole-, tekniskskole- og folkeskolelærere gennem deres stress i effektive forløb på typisk 8 gange.

Læs mere her

Uddannelser

Jeg har været stressbehandler i mange år og er en del af flere professionelle og fagligt stærke netværk og foreninger. Jeg har desuden flere uddannelser indenfor stressbehandling, både danske og udenlandske.

Læs mere her

Afspil video

“Peter har formået at guide mig igennem virvaret af følelser…”
Se videoen med en af Peters klienter
 her.

Har du stress?

 • Har du uro i krop og sind? Sidder hjertet i halsen, drøner tankerne rundt, og kan du ikke finde ro i kroppen?
 • Har du oplevet overvældende begivenheder såsom skilsmisse, fyring, dødsfald, mobning, ulykke eller operation?
 • Har du hovedpine, migræne eller spændingshovedpine?
 • Har du forhøjet puls, svært ved at slappe af, problemer med kredsløbet, eller føler du dig utilpas i kroppen?¨
 • Kan du ikke huske så godt, og mister du hurtigt overblikket?
 • Måske sover du dårligt, har mange stressende tanker i hovedet eller oplever problemer med dit immunforsvar?
 • Lysten til at spise og til sex er lille eller næsten ikke eksisterende?
 • Er det svært at lære noget nyt eller huske det du lige har lært?

 

Hvis du kan sige ja til en eller flere af de nævnte sætninger, så er du sikkert stresset og har måske oplevet traumer (d.v.s. en overvældende begivenhed: skilsmisse, dødsfald, flytning, fyring, stressbelastning over tid, mobning, operation, ulykke eller lign.).

Når du har det sådan, er det vigtigt at du hurtigt kommer i behandling. Jeg kan hjælpe dig ud af din stress så du får din energi og livslyst tilbage.

Mine metoder er SE-terapi, biologiske traumebehandling, organisk psykoterapi, gestalt- og kropsterapi, varm stol og samtaleterapi. Læs mere her…

Stressbehandling i min klinik

Jeg kan tilbyde dig stressterapi, udført effektivt og målrettet med vægt på, at vi arbejder på mindske dine fysiske symptomer med det samme, så kroppen kommer mere i ro og nogle af de fysiske symptomer fra stress mindskes eller helt forsvinder.

Derved kommer du ud af alarmtilstanden/stressen og overblikket, hukommelsen og orienteringen bliver gradvist bedre, og dine ressourcer/din handlekraft bliver styrket. Stress kan reducere livskvaliteten væsentligt, men den behøver ikke at være livsvarig, du kan komme igennem stress, forløse den gennem kroppen og genvinde din kraft og livsenergi.

I min klinik i København møder jeg dagligt mange mennesker, som udfolder deres potentiale, løser gamle problemstillinger og tager nye redskaber til sig, som forandrer deres liv til det bedre.

Terapien foregår i trygge og nærværende rammer. Jeg sikrer, at forløbet bliver effektivt for dig, og at dine grænser bliver respekteret. Læs mere her…

STRESS BEHANDLINGS-MODELLEN DON LARSEN

STRESSBEHANDLINGSMODELLEN DON LARSEN

Med baggrund i min uddannelse fra USA (SE-Practioner) og snart 20 års praktisk erfaring med stress- og traumebehandling har jeg udviklet DON LARSEN – en stressbehandlingsmodel, som kombinerer det bedste fra dansk og amerikansk behandlingskultur. Et hvert behandlingsforløb er individuelt, men strukturen i forløbet er ens, og den har jeg så nu formaliseret i DON LARSEN.

 

DON LARSEN er altså en måde at tænke både praktisk og teoretisk – aldrig en spændetrøje, men en formel, der sørger for, at behandlingen altid følger det rigtige spor, og som gør det nemmere for sig at følge med i og forstå processen.

 

Diagnosticering kortlægger individuelt stressbillede, omfang og medvirkende årsager.Overordnet plan for det kommende behandlingsforløb.Nervesystemet reguleres ind i balance gennem lette øvelser i trygge og tillidsskabende rammer.

L igevægt i livet: Fra stress og fastlåsthed til forvandling og mere frihed. Små skridt ad gangen giver selvtillid.A dfærdsændringer via forandring af gamle vanehandlinger.R e-organisering af ”New Normal” i krop og sjæl.S elvindsigt og selvforståelse med tilpasning af kroppens CV.E valuering.N y stress-tærskel som fundament for ny dagligdag i balance.

HVORDAN ARBEJDER JEG?

Jeg er ekspert i at få dig ud af stressen både fysisk og psykisk, så du bliver mere afslappet og bedre kan overskue din tilværelse. Jeg arbejder ud fra min selvudviklede stressbehandlingsmodel DON LARSEN

Det sikrer dig et kontinuerligt og systematisk behandlingsforløb, som er logisk og let at forstå. Og netop din forståelse af forløbet er en forudsætning for, at du bedre kan deltage åbent og aktivt i processen.

TRYGGE RAMMER

DON LARSEN modellen er god til at skabe en ramme, som gør dig tryg og danner grobund for den rejse, som skal ud på.

SAMTALE & ØVELSER

Gennem samtale og lette fysiske øvelser får jeg dig ud af stressen – det bliver ikke bare ved snakken.

ET ROLIGT NERVESYSTEM

Jeg er god til at få dit nervesystem i ro og give akut fysisk bedring og undervise brugbart og enkelt i nervesystemet, så stressen bliver nemmere at håndtere.

PERSPEKTIVERING

Jeg er god til med kraft og nænsomhed at hjælpe dig med at se perspektivet og genvinde håbet om at komme ud af stressen.

MIN PERSONLIGE BAGGRUND FOR AT ARBEJDE MED STRESS

Siden 1986 har jeg løbende arbejdet med egne problemstillinger bl.a. stress i supervision både fagligt og personligt, så jeg kan møde dig så klart, neutralt og professionelt som muligt.

Jeg har arbejdet med min egen stress og det gjorde, at jeg blev bedre til at passe på mig selv både fysisk og psykisk. Jeg blev bedre til at sætte relevante grænser, sige fra og få en god søvn, spist ordentligt og få tilstrækkeligt med motion.

Jeg anser det som vigtigt, at jeg har været d’er, hvor du er nu. Selvfølgelig er min uddannelse krumtappen i hele behandlingsforløbet. Men det, at jeg selv har været i en stress-situation og er kommet godt igennem, giver mig ekstra forudsætninger for at nå ind til dig, så vi sammen kan føre dig helskinnet igennem forløbet: “it takes one, to know one, to treat one”.

Stressbehandlingsmodellen DON LARSEN er faglig viden kombineret med praktisk erfaring fra egen krop og stressklienter gennem snart 20 år.

ET TYPISK STRESSFORLØB OVER 8 GANGE HOS STRESSBEHANDLER PETER SMIDT

Hvert stressforløb er meget individuelt og særegent, men herunder kan du få en fornemmelse for, hvilke tanker og ideer jeg har om et stressforløb og hvilke redskaber/værktøjer du har mulighed, for at tilegne dig.

Hvert stressforløb er meget individuelt og særegent, men herunder kan du få en fornemmelse for, hvilke tanker og ideer jeg har om et stressforløb og hvilke redskaber/værktøjer du har mulighed, for at tilegne dig.

Brug din stress konstruktivt og se det som en mulighed for at ændre nogle vigtige ting i dit liv. Læs mere her…

1-2. GANG

De første 1-2 gange finder vi ud af, hvordan din stress kommer til udtryk, og får hjulpet dig med at få dit nervesystem mere i ro. Det vil hjælpe dig med at begynde at se dine ressourcer klarere og få dig til at slappe mere af.

5-6. GANG

Du får typisk lært noget omkring grounding og lette fysiske øvelser, som konkret kan tage lidt af din konkrete stress. Vi snakker dybere om din livs-historie, så vi måske kan se nogle grundlæggende mønstre klarere i dit liv.

3-4. GANG

De næste gange arbejder vi mere direkte med at reducere din stress og komme igennem nogle af de følelser, der drøner rundt i din krop. Når det sker, vil der være flere ressourcer til rådighed, og derved får du fat i mere bevidsthed omkring stress og kan bedre frigøre dig fra den.

7-8. GANG

De sidste gange arbejder vi med at se de grundlæggende mønstre, der for-årsager stressen og arbejder i dybden med dem. Du får også værktøjer / redskaber til at ændre din adfærd udenfor terapirummet, så du kan komme endnu hurtigere og vedvarende ud af stressen.

Brug din stress konstruktivt og se det som en mulighed for at ændre nogle vigtige ting i dit liv. Læs mere her…

1-2. GANG

De første 1-2 gange finder vi ud af, hvordan din stress kommer til udtryk, og får hjulpet dig med at få dit nervesystem mere i ro. Det vil hjælpe dig med at begynde at se dine ressourcer klarere og få dig til at slappe mere af.

3-4. GANG

De næste gange arbejder vi mere direkte med at reducere din stress og komme igennem nogle af de følelser, der drøner rundt i din krop. Når det sker, vil der være flere ressourcer til rådighed, og derved får du fat i mere bevidsthed omkring stress og kan bedre frigøre dig fra den.

5-6. GANG

Du får typisk lært noget omkring grounding og lette fysiske øvelser, som konkret kan tage lidt af din konkrete stress. Vi snakker dybere om din livs-historie, så vi måske kan se nogle grundlæggende mønstre klarere i dit liv.

7-8. GANG

De sidste gange arbejder vi med at se de grundlæggende mønstre, der for-årsager stressen og arbejder i dybden med dem. Du får også værktøjer / redskaber til at ændre din adfærd udenfor terapirummet, så du kan komme endnu hurtigere og vedvarende ud af stressen.

Ved at booke og betale for 8 sessioner på én gang får du 1.000 kr. i rabat. Læs mere her…

3 KONKRETE STRESSFORLØB

Her kan du læse om 3 helt konkrete terapiforløb hos stressekspert Peter Smidt.

Klik på profilen / navnet for at læse klientens stressforløb i sin helhed…

 

BENTE

Bente kom til mig med sin stress for 1 ½ år siden, hun havde svært ved at blive færdig med en opgave på et Universitet i Vestdanmark, kunne ikke se løsningerne og mulighederne, det stressede hende at hun sad fast.
Jeg hjalp hende med at forsøge at se mulighederne og finde noget af håbet til at komme videre. Bente kunne meget langsomt begynde at ...

ULRIK

Ulrik har arbejdet med sin stress hos mig gennem 3 mdr., han kom med stor sorg over forskellige dødsfald i nærmeste vennekreds og forskellige andre problemer, som gav ham fysiske og psykiske problemer med megen sygdom på det sidste.
Han tog meget hensyn til andres behov og sjældent sine egne. Ulrik havde i øvrigt også en problematik med ...

MARIANNE

Marianne kom til mig for 9 mdr. siden med massivt stress, hun følte sig presset på sit arbejde, som folkeskolelærer og tog tit og ofte for mange opgaver af forskellige slags på sig og kunne slet ikke sige nej. Der var for meget flinkeskole over det.

Det medførte et stresssammenbrud, som gjorde, at hun fik det meget skidt og derfor søgte ...

Hvordan forøber et typisk stressforløb over 8 gange? Læs mere her…

 

OM PETER SMIDT

Jeg arbejder med en høj grad af faglighed og har altid hjertet med i mit arbejde.

Klik på billedet for at se en præsentationsvideo med Peter Smidt.

ERFARING OG UDDANNELSE

 • Jeg har været stresskonsulent hos Danmarks Lærerforening i 2 ½ år og hjulpet gymnasie-, handelsskole-, tekniske-skole- og folkeskolelærer ud af stressen. Oveni har jeg selv på krop og sjæl mærket stressen og kommet ud på den anden side.

 • Jeg har taget en stress, chok og traumeuddannelse (SE practioner-Peter Levine USA), færdig 2008 og siden haft mange vellykkede stressforløb med ressourcestærke mennesker, som jeg har fået igennem stressen både fysisk og psykisk og tilbage til deres liv igen.

 • Jeg går praktisk og løsningsfokuseret til værks med forskellige redskaber og værktøjer. Du skal mærke, at der sker en kraftig reduktion af din stress, når du kommer hos mig. Jeg arbejder med dit nervesystem, så du kan slappe mere af og få fat på flere af dine ressourcer, som hjælper dig ud af stressen.
 • SE-practioner med diplom og udmærkelse.

 • Medlem af SE-foreningen i Danmark

 • Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Forening

 • Med i Danmark Lærerforenings landsdækkende psykoterapeut- og psykolognetværk for forebyggelse og behandling af stressede lærere.

 • Med i HR cares og Dansk Psykoterapeutforenings landsdækkende psykoterapeutnetværk.
 • Med i dansk sundhedssikrings landsdækkende psykoterapeut netværk for forebyggelse og behandling af stress, angst og depression.

 • Arbejder for Sporskift i Greve, og som behandler af stress, traume, angst og depression hos kontanthjælpemodtagere i flere sjællandske kommuner.

PRISER

Vi skal have tid nok i et stressforløb, som både indeholder samtale og lette fysiske øvelser. Derfor er hver session på 1½ time. Kroppen/sindet skal have mulighed for at fordøje det, der sker og integrere det.

AFBUDSREGLER

Afbud skal sendes senest 24 timer før ellers er du nødt til at betale fuld pris for terapien, idet jeg så skal finde en ny klient til tiden.

BETALING

Du kan enten betale kontant eller betale med mobilpay eller lave en bank-overførsel inden terapien.

KONTAKT

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål. 

Du kan benytte kontaktformularen herunder til at skrive en besked eller booke tider.

Telefon:

50 71 72 91

Adresse:

Morsøvej 3, 1. tv., 2720 Vanløse

CVR: 28221800

BOOK TID - KONTAKT