STRESSTERAPI ER EFFEKTIVT

HVAD ER STRESS?

Stress er kroppens naturlig tilstand, når den bliver udsat for belastning. Stresshormonerne gør at du kan yde mere fysisk og mentalt, denne tilstand er ufarlig i kortere  tid, men en længerevarende stresstilstand har mange negative effekter.

 

  • Signalerne mellem hovedet og kroppen bliver hæmmet, så du får svært ved at mærke dig selv
  • Stresshormonerne påvirker på langt sigt vores hjerne og kan skade helbredet i alvorlig grad
  • Ved scanninger ses forandringer i hjernen allerede efter en måneds alvorlig stress

SYMPTOMER PÅ STRESS

  • Psykiske symptomer: Koncentrationsbesvær, mindre selvværd, svært ved at huske, træthed, tristhed, oplevelse af kontroltab, angst og depression.
  • Fysiske symptomer: Hjertebanken, uro, øget puls, fordøjelsesbesvær, rastløshed, hovedpine, mindre sexlyst, ændret appetit, ændret søvnmønster, nedsat immunforsvar.
  • Adfærdsmæssige symptomer: Social isolation, øget aggressivitet, let til gråd, ubeslutsomhed, øget brug af stimulanser-kaffe, alkohol, sukker.

Brug din stress konstruktivt og se det som en mulighed for at ændre nogle vigtige ting i dit liv.

Vi arbejder med at blive opmærksomme på dine ressourcer og genopbygge dem, som modvægt til stressen. Ved at konfrontere stressen lidt ad gangen, både fysisk og psykisk, ved at mærke den, reduceres stressen kraftigt både i krop og psyke. Derved opstår der ny energi og nye handlemønstre-og stress-symptomer, såsom hjertebanken, hurtig puls, konstant alarmberedskab og pludseligt opstået tudeture vil reduceres kraftigt.

Krop og psyke vil gå fra stress og alarm til mere overblik, bedre hukommelse, overskud og evnen til at planlægge. 

Når du får stress, altså ved en krise i livet kan ens facade ofte krakelerer og så viser der sig ting fra tidligere/barndommen, som tilsyneladende forlængst var glemt og  begravet. Vrede, forladthed, ked af det hed, mangel på selvstændighed, misbrug eller manglende evne til at føle, så man måske  lever lidt som en robot, altså lukker en del af og kommer så op og mærker sig selv i en krise. Og det kan være noget af et chok at vågne op på den måde.

Ved at jeg giver et støttende rum til dig, kan mange af dine følelser udspille sig og blive følt. Du kan derved komme igennem disse følelser i stedet, for at de ligger i kroppen og gør dig stresset eller utilpas. Det bearbejder stressen og øger dit energi-niveau.

Når de gamle mønstre opløses og ændres, kommer der nye mere relevante og tidsvarende mønstre, der får ny energi og livskraft frem.

Vi arbejder sammen med at blive opmærksomme på dine ressourcer/styrker og genopbygge dem, som modvægt til stressen. Når ressourcerne er blevet etableret , er det nemmere at bevæge sig fra den positive ressourcefyldte spiral og ind i den negative spiral- d.v.s. stressen.

Ved at konfrontere stressen lidt ad gangen både psykisk og fysisk og hele tiden have ressourcerne med i baghånden, bliver det integreret i krop og psyke og stressen reduceret kraftigt. Derved opstår der ny energi og nye handlemønstre og stresssymptomer såsom hjertebanken, hurtig puls, konstant alarmberedskab og pludseligt opståede tude-ture vil efterhånden reduceres kraftigt. Kroppen vil få ny energi og generobrer overblik, overskud, evnen til at planlægge og selvtillid.

Når du mærker kontakt med kroppen/sindet, og det er ikke så mystisk, det er bare at sidde på en stol og mærke sine fødder, sine ben, sit sæde og sin ryg, så bliver du næsten med det samme mere afslappet og en del stress forlader kroppen, det letter typisk i hele systemet.

Denne siddestilling giver en ramme, struktur eller en tryghed til at mærke stressen og følelserne.  Men du er nødt til at bruge kroppen til at lade stressen komme gennem, det er ikke nok at snakke. En kombination af både samtaleterapi og kropsterapi, så får du mulighed for at give slip på uhensigtsmæssige mønstre, som gør dig stresset og gør det svært for dig at leve som du ønsker og bevæge dig i retning af et liv med plads til mere glæde, kærlighed og egne behov og ønsker.

Book en tid, og kom stressen til livs allerede i dag. Læs mere om priser og se tilbud her.

Regulering af nervesystemet

Vægten er lagt på at arbejde med at finde dine ressourcer, potentiale og en regulering af dit nervesystem, så du vil føle dig mindre stresset og påvirket af dine livsomstændigheder- f.eks. stress og traume-og derved får du det også bedre.

Vi arbejder på, at regulere dit autonome nervesystem- en balance mellem den sympatiske og para-sympatiske del af det autonome nervesystem- så din appetit og fordøjelse ikke skaber vanskeligheder, og at du får sex- og livslyst igen.

Det er også vigtigt, at du får hjælp til at sætte grænser og tænke på dig selv og dine egne behov i stedet for altid at tage hensyn til andre først.

Den terapeutiske proces

Den terapeutiske proces er tilpasset dig, så du får den plads og rum til at fordøje og integrere. Man kan sige, der er en ny terapi til hver enkelt klient, det er jo vigtigt, man møder det enkelte menneske præcist, der hvor de er.

Du må sige og gøre hvad du vil i terapirummet og får dermed mulighed for at afprøve og rumme dig selv bedre. Min erfaring er, at jo langsommere vi går frem, jo hurtigere går udviklingen – “less is more”-princippet.

Det er vigtigt, at vi arbejder med den energi, der ligger bag stress og traumer, så det forløses og du kommer fri af gamle traumer og derved også opnår mere energi til dit liv lige nu.

At finde tilbage til din handlekraft er til stor hjælp for at komme ud af stress og traumer. Du skal ud af lammelsen og over mod dit potentiale, komme over i din positive energi. Vi kan godt arbejde med fortiden, men det er godt at holde fokus på nutiden, tilstedeværelsen her og nu og ressourcerne.

Du kan arbejde med angst, vrede eller andre følelser, alt er velkomment.

Har du brug for min hjælp?

Overvejer du, om jeg er den rette til at hjælpe dig? Så book en afklarende samtale og lad os finde ud af det.

Har du brug for et godt råd eller for vejledning til at håndtere den situation, du står i? Så er du atid velkommen til at kontakte mig på tlf: 50717291 eller på mail: Peter@stressbehandling.nu