3 KONKRETE STRESSFORLØB

Her kan du læse 3 helt konkrete terapiforløb hos stressekspert Peter Smidt.

Bente

Bente kom til mig med sin stress for 1 ½  år siden, hun havde svært ved at blive færdig med en opgave på et Universitet i Vestdanmark, kunne ikke se løsningerne og mulighederne, det stressede hende at hun sad fast. Jeg hjalp hende med at forsøge at se mulighederne og finde noget af håbet til at komme videre. Bente kunne meget langsomt begynde at tro og håbe på, at hun kunne blive færdig.

Der var mange svigt og manglende overskud i hendes familie gennem hendes opvækst, så der manglede nogle tilknytningsfærdigheder og grundlæggende støtte hjemmefra. Derfor var det vigtigt, at vi havde god og stabil kontakt, så hun følte sig støttet og rummet til at begynde at turde tro på egne evner.

Der var mange forskellige følelsesmæssige reaktioner såsom vrede, aggression og negative reaktioner på mange forskellige livssituationer, oveni havde hun svært ved at mærke sig selv gennem kroppen. Vi brugte meget tid på at følelserne kom ud og derved blev stressen kraftigt reduceret. Efterhånden lærte hun at rumme sig selv og sine følelser bedre gennem grounding og jordforbindelse. Da nervesystemet blev mere roligt, kom overblikket og overskuddet igen og meget blev lettere.

Pludselig fik hun hul på sin opgave, selvværdet/selvtilliden røg i vejret efter alt det grundlæggende terapeutiske arbejde, var faldet bedre på plads indeni. Nu stod hun mere på egne ben, blev mere selvstændig, efter at have fået den tilstrækkelige støtte lykkedes det hende at blive færdig.

Nu ændrede livet sig for alvor for hende, hun begyndte at passe bedre på sig selv, fik mere energi og begyndte at forlade det negative og de tunge følelser og blive mere let i tilgangen til livet, livsmodet og livslysten vendte stærkt tilbage. Derved kom hun for alvor ud af den massive stresstilstand, hun længe havde befundet sig i. Hun fandt et nyt ståsted i livet, hvor hun blev værdsat og skulle efterhånden til at  redefinere sig selv på mange forskellige områder. Så angsten, blokeringer og sortsynet, er blevet klart mindre og nervesystemet, som tit var helt oppe at køre før, er faldet til ro, det betyder mere ro, overblik, bedre hukommelse og større mulighed for at være tilstede. Det autonome nervesystem, er mere i ro nu, d.v.s. at søvnen, appetitten og sexlivet er bedre reguleret-og det er tit en stor lettelse for det enkelte menneske.

Navnet er anonymiseret af hensyn til klienten.

Ulrik

Ulrik har arbejdet med sin stress hos mig gennem 3 mdr., han kom med stor sorg over forskellige dødsfald i nærmeste vennekreds og forskellige andre problemer, som gav ham fysiske og psykiske problemer med megen sygdom på det sidste. Han tog meget hensyn til andres behov og sjældent sine egne. Ulrik havde i øvrigt også en problematik med angst for at miste, som selvfølgelig tit og ofte medførte følelsen af forladthed og afvisning. Alt dette tilsammen belastede ham og gav ham stress.

Vi arbejdede i starten med at reducerer Ulriks sorg, som fyldte en del og som belastede hele hans nervesystem og krop, så han fik mange fysiske symptomer og blev tit syg over længere perioder. Han lod følelserne komme og turde være i følelserne, derved blev immunforsvaret hurtigt mere modstandsdygtigt og han blev  stabiliseret på det fysiske plan. Da han fik delt sin sorg, d.v.s. at kroppen kom ud af noget af al den alarmberedskab-alertness-og stress, så kom overblikket, overskuet, bedre hukommelse og læring tilbage til hans store lettelse og gav mere energi.

Ulrik fandt plads til at sige fra, sætte grænser, skabe egne rammer og være mere tro mod egne behov og ønsker. Da det er et gammelt velkendt mønster, at opgive sig selv for andre, tog det et stykke tid, at fremdyrke den sunde egoisme i Ulrik. Det skabte for alvor lidt luft og plads til Ulrik og mange af specielt de fysiske symptomer forsvandt og derved også en hel del af stressen. Han måtte kæmpe bravt med følelsen af at det var forkert eller skamfuldt, men efterhånden blev han mere fortrolig med at stå op for sig selv og sine egne behov/ønsker. Det gav pote.

Samtidig arbejdede vi også med, at Ulrik kunne føle sig  forladt eller afvist til tider-og blev bange for at miste, specielt i sit parforhold. Det skabte problemer for ham, idet han havde svært ved at klare, at der var afstand mellem ham og kæresten eller at hun ville noget helt selv, det skabte panik i ham og derved blev han bange for at hun var på vej til at forlade ham.. Hans adskillelses-angst kom op og det var svært at stå på egne ben og bare lade hende være.

Vi arbejdede med hans behov og ønsker, det hjalp, som en løftestang til at fylde hans ”eget univers” ud. Det vil sige hans angst for at miste og blive afvist forsvandt mere og han stolede mere og mere på sig selv og kunne hvile der. Så efterfølgende lod han hende være mere og mere-og det gav ændret og bedre relation til kæresten. Det gav mere ro og tro på at kunne hvile i sig selv og nervesystemet blev derved roligt og overblikket og overskuddet trådte meget tydeligt frem.

Ulrik blev  mere sig selv på den bekostning og valgte nu mere af lyst kæresten, i stedet for at smelte sammen af angst for at miste hende. Altså gik han fra symbiose til mere sund selvstændig ”egoisme” og et mere sundt samvær.

Navnet er anonymiseret af hensyn til klienten.

Marianne

Marianne kom til mig for 9 mdr. siden med massivt stress, hun følte sig presset på sit arbejde, som folkeskolelærer og tog tit og ofte for mange opgaver af forskellige slags på sig og kunne slet ikke sige nej. Der var for meget flinkeskole over det. Det medførte et stresssammenbrud, som gjorde, at hun fik det meget skidt og søgte hjælp hos mig.

Hun havde også et misbrug, som gjorde at hun forsvandt længere væk fra sig selv og sin omverden og misbruget stressede hende også rent fysisk. Derfor var det vigtigt, at berolige hende og hendes nervesystem med det samme, så nervesystemet kunne blive mere afslappet. Så blev angsten og katastrofefantasierne lidt mindre og overblikket og det at kunne overskue livet begyndte at være lidt nemmere.

Jeg brugte samtale, undervisning og lette fysiske øvelser, som gav hende en ramme og en struktur til at kunne rumme sine-til tider-overvældende følelsesstemninger bedre. Hun havde mange ressourcer, som bl.a. gjorde at hun hurtigt fik mere bevidsthed om sin situation og kunne se nytten af virkelig at begynde at lytte til sig selv. Vi fandt ind i et godt samarbejde, som lidt efter lidt stabiliserede hende væsentligt.

Noget at det første vi kiggede på, var at forbedre hendes mønster med at sætte grænser, sige nej og finde ud af hvilke ønsker og behov hun havde. Når følelserne overvældede hende i det daglige udenfor terapirummet, var det nødvendigt at bruge kroppen med små lette fysiske øvelser både på arbejde og derhjemme, som gav hende bedre jordforbindelse og som kunne gøre hun kunne rumme sig selv og ikke behøvede, at forsvinde ved at bedøve sig selv i misbrug.

Vi startede med at hun skulle begynde, at sige fra og prøve at være det bekendt på arbejde og derhjemme, tillade sig selv det og  være lidt mere ligeglad med omverdenens reaktion.

Det gik godt, så snart hun selv accepterede det indeni, så accepterede omgivelserne det også hurtigt og der blev en fornyet respekt omkring hende på arbejde og derhjemme med hendes børn. De blev glad for at få en mere stabil og troværdig mor tilbage.

Hun har nu fået fat i sin feminine styrke og kraft og føler sig ikke længere, så underkuet som før og tør at gå ud og udfordre verdenen. Hun er blevet mere hvilende i sig selv og blevet en mere sund egoist og hun tænker langt mere positivt end før. Stadig har hun dog svært ved at tage imod ros.

I Mariannes opvækst gjaldt det i høj grad, om at præstere bogligt og på at præstere i det hele taget og næsten ikke om hvilke behov og ønsker hun havde. Så der var en del omsorgssvigt i hendes familie. Derfor er det stadig svært for hende, at lukke sit hjerte op og for alvor lukke en anden person ind. Lige på det punkt, er der en del opgivelse, som vi arbejder stærkt videre på.

Navnet er anonymiseret af hensyn til klienten.