UDTALELSER FRA KLIENTER OG KOLLEGAER

Her kan du læse forskellige udtalelser fra klienter og kollegaer.

Videonterview med klient hos stressekspert Peter Smidt

IVALO, 37

Da jeg startede hos Peter da var jeg i en livskrise. Jeg havde mange ting i mit liv, som jeg havde svært ved at forholde mig til. Indvendig har der været et stort virvar - en masse forvirring, uro og angst. Peter har formået at guide mig igennem virvaret af følelser der nogle gange overvælder én. Han er virkelig god til at rumme mange ting og mange aspekter - og give én en følelse af at det er okay, selvom det nogle gange føles som om det hele ramler.

Jeg har i nogen tid kommet hos Peter, som har hjulpet mig med at komme igennem en periode, hvor jeg har været meget stresset. Jeg har hos Peter fået konkrete redskaber, som jeg kan bruge i min dagligdag til at håndtere stress. Jeg har sammen med ham lært  meget omkring mig selv, mine følelser og fået en fornyet kontakt til min krop.

Jeg kan varmt anbefale at opstarte et forløb hos Peter, jeg har følt mig velkommen og tryg sammen med et menneske, som man kan mærke ønsker det bedste for en.

 

MAJBRITT, 33

Klient hos stressekspert Peter Smidt

Jeg oplever mere glæde og balance i mit liv efter jeg er startet i terapi hos Peter Smidt. Jeg er kommet igennem min stress og kan være mere tilstede i mit liv. I stedet for at tilfredsstille andres behov, er jeg blevet mere fokuseret på mine egne behov og lyster.

PETER, 30

Klient hos stressekspert Peter Smidt

Da jeg opsøgte Peter, havde jeg levet 27 år i smertehelvedet af tilsyneladende voldsomme kroniske smerter. Det stressede mig og hele mit nervesystem både fysisk og psykisk. Peter har en utrolig god indfølingsevne og intuition, som gør at jeg altid går mere ressourcefyldt fra terapien, det er jeg taknemmelig for.

JAN, 65

Klient hos stressekspert Peter Smidt

Af bare livsglæde og livsgnist, får jeg lyst til at købe blomster helt impulsivt. Tidligere var jeg nede i et hul af stress, depression og sorg. Peter har hjulpet mig gennem stressen og sorgen-og der er kommet en større lethed ind i min tilværelse.

VIBEKE, 46

Klient hos stressekspert Peter Smidt

Jeg har været i terapi i stress-traume-klinikken, og det har gjort en stor forskel for mig. Før jeg begyndte i terapi var jeg stresset og urolig, og jeg havde svært ved at rumme mine følelser. Det havde store konsekvenser for min dagligdag og for menneskerne omkring mig.

Efter nogle måneders terapeutisk forløb føler jeg mig bedre rustet til at tage vare på mig selv, som mand og som menneske, og jeg er ikke længere stresset. Jeg kan varmt anbefale klinikken.

ESKILD, 21

Klient hos stressekspert Peter Smidt

Peter har givet mig nogle redskaber og perspektiver til bedre at håndtere min stresssituation i forbindelse med arbejde og familieliv. Det har været enormt rart, at det har givet luft og plads til at tænke klarere og mere positive tanker.

JESPER, 40

Klient hos stressekspert Peter Smidt

Peter er vældig god til at møde klienterne med nærvær-lyttende og omsorgsfuld. Han er en mand, som man kan støtte sig op ad og samtidig få næring af. Peter er en fantastisk håndværker, når det kommer til lette kropsøvelser og stresshåndtering, han har sin spidskompetence i at hjælpe mennesker ud af deres stress både fysisk og psykisk, det gør han effektivt hjælpsomt. Jeg kan varmt anbefale ham som stressekspert.

ANNE KRISTINE KARSHOLT

Psykoterapeut og Mindfullnesslærer

Peter Smidt fremstår som en voksen og solid mand, med stor personlig og faglig erfaring. Han er kompetent og ansvarlig når det gælder behandling af stress. De klienter jeg har henvist til ham , har han på en effektiv måde hjulpet ud af deres fysiske og psykiske stress. Han har en god værktøjskasse og er god til at skabe et trygt rum for den stressramte.  Endvidere ved han en masse om det måske allervigtigste i stressbehandling, nemlig at hjælpe den stressramtes nervesystem til at falde til ro. Hvilket er afgørende for at den stressramte kan komme videre og begynde at tænke klart. Det har stor betydning for at den stressramte kan komme tilbage til sig selv, sit liv og kan tage gode fremadrettet   beslutninger.

 

PETER KOFOED

Stressrådgiver, uddannelsesleder og psykoterapeut

Da jeg blev ramt af arbejdsrelateret stress, oplevede jeg min arbejdssituation og mit privatliv som KAOTISK. Jeg havde brug for støtte og hjælp til at finde muligheder for, at komme ud af den stressede tilstand, som jeg befandt mig i. Jeg har derfor haft stort udbytte af mine samtaler med Peter Smidt, som har formået at skabe et trygt og tillidsfuldt terapeutisk rum, hvor jeg har følt mig forstået og imødekommet.

Gennem vores samtaler og lette kropsøvelser, har jeg fået mulighed for at bearbejde og håndtere stress og dermed fået mit livssyn udvidet. Peter Smidt besidder desuden stor faglig viden, humor og dertil en menneskelig indsigt, som har haft positiv betydning for mit stressforløb.

 

HANNA, 49

Klient hos stressekspert Peter Smidt

Jeg har nu under ca. 1års tid gået til Peter fordi jeg haft mange store livsudfordringer og kriser i midt liv der har skabt meget stress og uro hos mig. Peter har i terapien lyttet til mig og forstået min situation og fundet en god måde for mig at håndtere det på. Han har givet mig strategier og vejledning der er tilpasset mig for at håndtere min stress og uro. Jeg er dybt taknemlig for Peters terapi og indsats der har fået mig mere i balance og mere rolig. Jeg kan varmt anbefale han til enhver tid.

SAMUEL, 35

Klient hos stressekspert Peter Smidt

Jeg gik hos Peter Smidt i ca  6 mdr og det var fordi jeg skulle have hjælp til at udvikle nye værktøjer til stressede og konfilktfyldte situationer. Han hjalp mig med at få ændret de metoder jeg har brugt i årevis til noget mere fordelagtigt og bedre.

MICHAEL, 40

Klient hos stressekspert Peter Smidt

Peter har et særligt talent for og vilje til at føre mennesker helt igennem til at nå deres mål. Han arbejder med stor intensitet, varme og indlevelse i hver enkelt person. Ved at kombinere kroppens, følelsernes og tankernes udtryk formår Peter sammen med personen at finde ind til kernen i en problemstilling. Jordforbindelse, åndedræt, kraft og opgiven er tydelige størrelser for Peter og ankre i arbejdet med at komme ud af stress. Det er en hjertesag for Peter, at lære mennesker at blive opmærksomme på deres ressourcer, styrke og kraft, at sige ja og nej på de for personen rigtige tidspunkter.

 

LISBETH NUKA PEDERSEN

Psykoterapeut, MPF, daglig samarbejdspartner med Peter 2006-2013.

 Jeg har gennem en årrække kendt Peter både fagligt og personligt.  Peter Smidt er en seriøs og velkvalificeret stressekspert. Han arbejder udfra en integreret neurologisk forståelse af årsager til stressreaktioner. Metodisk gør han brug af ressource- og kropsorienteret bearbejdning, der støtter personen i at udvikle nye færdigheder, bl.a. at kunne rumme sine indre reaktioner og så at sige  lægge sine stressmønstre bag sig.

Jeg kan varmet anbefale at bruge Peter, ikke mindst fordi han personligt bearbejder egne livsudfodringer og fagpersonligt går i supervision, han går den vej han taler om.

 

 

MICHAEL GAD

 

Psykoterapeut, underviser på Bodynamics  uddannelser i DK og internatinalt, underviser på Psykoterapeutisk Institut, hos Peter Kofoed, konsulent og supervisor.

 

<

Peter Smidt, Stressekspert, Psykoterapeut MPF og SE-practitioner - Morsøvej 3- 1 TH. 2720 Vanløse - Ring på telefon: 50 71 72 91